Dr. Gyurkó Szilvia

Belépés a gyermekek világába – kézikönyv gyermekjogászok számára
Kék Vonal Alapítvány. Budapest. 2010.

Gyermeki jogok az igazságszolgáltatási rendszerben
In: Gyermekvédelmi Meritum – Complex Kiadó, Budapest, 2010.

Nemzetközi jogi dokumentumok a gyermeki jogok védelmében
In: Gyermekvédelmi Meritum – Complex Kiadó, Bp., 2010.

Rendészeti igazgatás és gyermekvédelem – Ágazati együttműködés
In: Gyermekvédelmi Meritum – Complex Kiadó. Bp., 2010.

Idegenrendészet és gyermekvédelem – Ágazati együttműködés
In: Gyermekvédelmi Meritum – Complex Kiadó. Bp. 2010.

Gyermekkori kriminalitás és a gyermeki jogok védelme
In: Gyermekvédelmi Meritum – Complex Kiadó. Bp., 2010.

Iskolai erőszak – okok és kezelési lehetősége
In: Család, Gyermek Ifjúság, 2010/4. 32-34. o.

Az iskolai erőszak megjelenési formái, okai a jelenség megelőzésére szolgáló javaslatok
In: Ügyészek Lapja (szerk.: Kiss Anna) 2010. 5. szám. 67-76. o.

Iskolai erőszak és zéró tolerancia
Mérei Intézet, Budapest, 2010. 65-69. o.

Iskolai erőszak – kriminológiai módszertani kérdések
In: Oktatásszociológiai Munkálatok. Elektronikus Évkönyv 2010. november 17.

„Ha megversz is, imádlak én!” – Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde c. műve alapján
In: Csíny és bűn (szerk.: Kiss Anna–Kiss Henriett–Tóth J. Zoltán) Complex Kiadó, Budapest, 2010. 223-228. o.

Gyermekbántalmazás, veszélyeztetett gyermekek
In: A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I. (Szerk.: Borbíró Andrea és Kerezsi Klára) IRM, 2009. II. rész, 5. fejezet, 5.2. alfejezet, 329–345. o.

Az iskolai erőszak megítélésének különbségei és hasonlóságai a gyermekvédelmi és az oktatási intézményrendszerben (társszerző: Virág György)
ESZTER Alapítvány-Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Budapest, 2009

Gyurkó Szilvia-Virág György (szerk.): Emberpiac: A Magyarországot érintő nemzetközi emberkereskedelem társadalmi, kriminológiai jellemzői
ESZTER Alapítvány, Budapest, 2009

A bűn és a gyermekek ábrázolása a médiában (társszerző: Virág György) In: Kriminológiai Tanulmányok 46. (szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2009. 250-276. o.

A gyermekkor határának kérdése (társszerző: Herczog Mária)
Rendészeti Szemle 56. évfolyam, 2008/ 7-8. szám, 72-79. o.

Média és igazságszolgáltatás – A Simek Kitty ügy média reprezentációja
Kriminológiai Vándorgyűlés, MKT Gyűjtemény, Budapest, 2008.

A büntethetőség alsó korhatára, valamint a gyermek- és fiatalkorú elkövetőkkel szemben alkalmazott jogkövetkezmények körüli dilemmák
In.: Kriminológiai Tanulmányok 45. kötet (szerk. Virág György), OKRI, Budapest, 2008, pp. 73-92.
http://www.okri.hu/images/stories/pdf_files/kt45_rezumek_hun.pdf

A gyermekkor határának kérdése (Észrevételek Benczúr Csaba Tények és gondolatok a gyermekbűnözésről című tanulmányával kapcsolatban)
In: Ügyészek Lapja, 2007/2., 25-31. old.

Az önkormányzatok fenntartói szerepe és felelőssége az iskolai erőszak ügyekben – Egy hatékony modell a konfliktusok rendezésére
In: Önkormányzati Hírlevél, KJK-Kerszöv, Budapest, 2007. június

Családon belüli erőszak esetek a gyermekvédelmi ellátórendszerben (társszerző: Herczog Mária)
In: Gyermekvédelmi Hírlevél, KJK-Kerszöv, Budapest, 2007. március

Ártatlanságra ítélve – Gyermekkorú elkövetők az igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem határán (társszerző: Herczog Mária)
In: Kriminológiai Tanulmányok 44. (szerk.: Virág György), OKRI, Budapest, 2007., 134-153. old.

Ahol a plázacicák dorombolnak
In: Család, Gyermek, Ifjúság, 2006/4., 44-46. old.

Kell egy hely. A bevásárlóközpontok mint a csellengés helyei: a “helyfogasztás” kontextuális elemzése
In: Család, Gyermek, Ifjúság, 2006/4., 57-59. old.

Randevú erőszak – partnerbántalmazás a családi együttélést megelőzően (társszerző: Herczog Mária)
In: Kriminológiai Tanulmányok 43. (szerk.: Irk Ferenc), OKRI, Budapest, 2006., 136-156. old.

Helyreállító igazságszolgáltatási technikák alkalmazásának lehetőségei a családon belüli erőszak eseteiben
In: Kriminológiai Tanulmányok 42. szám, (szerk: Irk Ferenc) OKRI, Budapest, 2005., 162-175. old.

A szülők házi fegyelmezési jogától a gyermek testi fenyítésének tilalmáig
In: Belügyi Szemle, 2005/9. szám, 93-104. old.

A családon belüli erőszak fogalmának és koncepciójának megjelenése Magyarországon; A családon belüli erőszak megítélése és szabályozása a magyar jogrendszerben; Idősbántalmazás a családon belül
In: Családi iszonyok (szerk. Virág György), KJK-Kerszöv, 2005, 61-65. old.; 113-136. old.; 243-254. old.

Erre tartsunk! – beszámoló a 2004. októberében Budapesten rendezett helyreállító igazságszolgáltatási konferenciáról
In: Család, Gyermek, Ifjúság, 2005/1. szám, 44-45.old.

Na ne már! – a Tűzhely sorozat kritikája
In: Család, Gyermek, Ifjúság, 2005., 31-32. old.

Otthon, távol az otthontól
In: Család, Gyermek, Ifjúság, 2005/5. szám

Gyermekkorú elkövetők az igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem határán
KJK Hírlevél, 2005. november (társszerző: Herczog Mária)

A családon belüli erőszak büntetőjogi megítélésének határai
In: KJK Hírlevél 2004/2. szám

Kulturális normák kontra állami szabályozás
In: Család Gyermek Ifjúság, 2004/1. szám

Gyermekvédelmi munka Ausztráliában
In: Család Gyermek Ifjúság 2004/1. szám

Tettes-Áldozat Mediáció a fiatalkorúak büntetőjogában Európában
In: ELTE – Ph.D dolgozatok 2004., Budapest

Bűnmegelőzési programok Ausztriában (recenzió) Helmut Kury – Joachim Obergfell-Fuchs: Crime Prevention (New Approaches) [Weisser Ring, Mainzer Schriften Band 34, Mainz, 2003]
In: Jurátus 2004/2.

Összehasonlító elemzés a jóléti országokban tapasztalható gyermek-bántalmazásokról
In: Család Gyermek Ifjúság 2003/6. szám

Ki a hibás? A gyermekek szexuális bántalmazásának társadalmi megítélése
In: Család Gyermek Ifjúság 2003/6. szám

Gyerekjogok Afrikában – Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesülése
In: Család Gyermek Ifjúság 2003/4. szám

Megbékélés és jóvátétel (olvasószerkesztés)
– Herczog Mária (szerk.), Budapest, 2003

Hamupipőke, a Kis Hableány és a többiek (recenzió)
Judith Heynes: A vágy csendje
In: Család Gyermek Ifjúság 2003/6. szám

Sue Miller: A jó anya (recenzió)
In: Család Gyermek Ifjúság 2003/4. szám

Hol a határ? A menedékjog aspektusai
In: Bibó István Szakkollégium Évkönyve, Budapest, 1999.

Kategória: Egyéb, Publikációk | A közvetlen link.