Dr. Virág György

A szexuális erőszak áldozatairól – 1993.
KKT XXX. IKVA, 175-189. old.

Szex, Valóság, Média – 1994. (A szexuális erőszak megjelenése a tömegtájékoztatásban 1993 végén)
KKT XXXI. IKVA, 171-186. old.

Szex, valóság, média – 1994.
Család, Gyermek, Ifjúság, 1994/1. 16-20. old.

Áldozatsegítés Angliában – 1995.
Család, Gyermek, Ifjúság 1995/1. 17-20 old.

Áldozatok testközelben
In: Gönczöl K. -szerk.-: A modern büntetőpolitika problémái Nagy-Britanniában
Kriminológiai Közlemények, 51. 119-130 old.

A szexuális erőszak áldozatai – 1996.
In: Gyarmati T. -szerk.-: Hallgatag Falak – Szexuális erőszak a családban
Adolesz Könyvkiadó, 15-39. és 43-46. old

A szexuális erőszak áldozatai a társadalomban és büntető eljárásban – 1998.
Belügyi Szemle 1998/3 39-50.old.

Lakossági vélemények a szexuális erőszakról – 1998.
KKT 35, Bp. 250-275. old.

Gyermekek elleni szexuális visszaélés – 1999.
In: Fehér L. – Forrai J. (szerk.): Prostitúció, Prostitúcióra kényszerítés, Emberkereskedelem (Kézikönyv a megelőzés és áldozatsegítés oktatásához); Szociális és Családügyi Minisztérium, Bp., 97-116.old.

Szexuális abuzus – 2000. (társ sz.: Balog Á.)
Belügyi Szemle 2000/4-5

A családon belüli erőszakról – 2004.
Ügyészek Lapja 2004/1, 5 -23. old.

Bevezetés a családi erőszak kutatásához – 2004.
KT 41. Bp. 45-73.old.

Szexuális erőszak – 2004.
In: Irk F. (szerk.): Áldozatok és Vélemények II. kötet 71-83. old. OKRI Bp.

Sexual abuse – 2004.
In: Irk, F. (ed.) : Victims and Opinions Vol. 2. pp 75-88, NIC Bp. 2004

Piroskát a kormányba! – Család, erőszak, politika – 2004.
Fundamentum 2004/3, 71-75.old.

A gyermekek elleni szexuális abúzus és a családon belüli erőszak problémája az ESZTER Alapítvány tapasztalatainak tükrében – 2004.
In: Kriminológiai Közlemények 61., magyar Kriminológiai Társaság (A családon belüli erőszak kérdései) 25-38. old.

Családon belüli erőszak. Tájékoztató az Országos Kriminológiai Intézetben folyt kutatásról – 2005.
Belügyi Szemle 2005/9 3-22. old

Családi iszonyok. A családi erőszak kriminológiai vizsgálata – 2005.
KJK-Kerszöv

A nemi erőszak büntetőjogi szabályozása (Fehér L.) Történeti áttekintés – 2006.
Állam- és Jogtudomány 2006 Vol. XLVII. No 1. 31-53. old.

Családon belüli erőszak – 2006.
In: Gönczöl-Lévay-Kerezsi-Korinek (szerk.): Kriminológia – Szakkriminológia, 377-379 old.

Az áldozatsegítés módszertana – 2009.
In: Borbíró A. – Kiss A. – Velez E. – Garami L. (szerk.): A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve II., 105-122. old.

Az iskolai erőszak megítélésének különbségei és hasonlóságai a gyermekvédelmi és az oktatási intézményrendszerben (társ sz.: Gyurkó Sz.) – 2009.
MFPI

A kriminalitás és a gyerekek ábrázolása a médiában – 2010.
In: Gabos Erika (szerk.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra V. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, 151-155. old.

Mi mennyi? Gondolatok a pedofíliáról – 2010
In: Németh Zs. (szerk.): Tiszteletkötet Sárkány István 65. születésnapjára, RTF, 136-148. old.

A szexuális bűncselekmények gyermek áldozatainak speciális megítélése – 2010.
In:Vig D. (szerk.): Kriminológiai Közlemények 67., MKT Bp. 2010. 105-118. old.

Szemérmetlen tájékozottság. A kelet-európai gyerekek nethasználatának specifikumai (társ sz.: Parti K.) – 2010.
In: Fótiné Németh Margit (szerk.): Kölcsönhatások. Az iskolai agresszió megelőzésének és kezelésének többszempontú megközelítése. MFFPPTI, Bp. 118-134. old.

Representation of Children and Crime in the Media (co-author: Szilvia Gyurkó) – 2010
OKRI Review 2010/1., OKRI, Budapest, 4-5.
http://www.okri.hu/images/stories/OKRIReview/okri%20review_2010_1.pdf

A szájbergyerek és a bicikli. A kelet-európai gyerekek nethasználatának specifikumai (társ sz.: Parti K.) – 2011
In: Virág Gy. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 48. 29-48. old.
http://www.okri.hu/images/stories/KT/KT_48_2011/004_2_parti-virag_29-48.pdf

Sweet Child in Time. Online Sexual Abuse of Children – A Research Exploration (társ sz.: Parti K.) – 2011
In: The Open Criminology Journal, Vol. 4., 2011. pp. 71–90
http://www.benthamscience.com/open/tocrij/articles/V004/SI0048TOCRIJ/71TOCRIJ.pdf

Online sexual abuse of children – a research exploration – 2011 (társszerző: Parti Katalin)
In: OKRI Review 2011/1. OKRI, Budapest, pp. 5–6
http://www.okri.hu/images/stories/OKRIReview/okri%20review_2010_2.pdf

Miért  erőszakolják meg a férfiak a nőket? Gondolatok és elméletek a szexuális erőszakról – 2013
In: Vókó Gy. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 50. Jubileumi Kötet OKRI Bp. 225-244. old.

 

Kategória: Publikációk | A közvetlen link.