Dr. Gyurkó Szilvia

Belépés a gyermekek világába – kézikönyv gyermekjogászok számára
Kék Vonal Alapítvány. Budapest. 2010.

Gyermeki jogok az igazságszolgáltatási rendszerben
In: Gyermekvédelmi Meritum – Complex Kiadó, Budapest, 2010.

Nemzetközi jogi dokumentumok a gyermeki jogok védelmében
In: Gyermekvédelmi Meritum – Complex Kiadó, Bp., 2010.

Rendészeti igazgatás és gyermekvédelem – Ágazati együttműködés
In: Gyermekvédelmi Meritum – Complex Kiadó. Bp., 2010.

Idegenrendészet és gyermekvédelem – Ágazati együttműködés
In: Gyermekvédelmi Meritum – Complex Kiadó. Bp. 2010.

Gyermekkori kriminalitás és a gyermeki jogok védelme
In: Gyermekvédelmi Meritum – Complex Kiadó. Bp., 2010.

Iskolai erőszak – okok és kezelési lehetősége
In: Család, Gyermek Ifjúság, 2010/4. 32-34. o.

Az iskolai erőszak megjelenési formái, okai a jelenség megelőzésére szolgáló javaslatok
In: Ügyészek Lapja (szerk.: Kiss Anna) 2010. 5. szám. 67-76. o.

Iskolai erőszak és zéró tolerancia
Mérei Intézet, Budapest, 2010. 65-69. o.

Iskolai erőszak – kriminológiai módszertani kérdések
In: Oktatásszociológiai Munkálatok. Elektronikus Évkönyv 2010. november 17.

„Ha megversz is, imádlak én!” – Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde c. műve alapján
In: Csíny és bűn (szerk.: Kiss Anna–Kiss Henriett–Tóth J. Zoltán) Complex Kiadó, Budapest, 2010. 223-228. o.

Gyermekbántalmazás, veszélyeztetett gyermekek
In: A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I. (Szerk.: Borbíró Andrea és Kerezsi Klára) IRM, 2009. II. rész, 5. fejezet, 5.2. alfejezet, 329–345. o.

Az iskolai erőszak megítélésének különbségei és hasonlóságai a gyermekvédelmi és az oktatási intézményrendszerben (társszerző: Virág György)
ESZTER Alapítvány-Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Budapest, 2009

Gyurkó Szilvia-Virág György (szerk.): Emberpiac: A Magyarországot érintő nemzetközi emberkereskedelem társadalmi, kriminológiai jellemzői
ESZTER Alapítvány, Budapest, 2009

A bűn és a gyermekek ábrázolása a médiában (társszerző: Virág György) In: Kriminológiai Tanulmányok 46. (szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2009. 250-276. o.

A gyermekkor határának kérdése (társszerző: Herczog Mária)
Rendészeti Szemle 56. évfolyam, 2008/ 7-8. szám, 72-79. o.

Média és igazságszolgáltatás – A Simek Kitty ügy média reprezentációja
Kriminológiai Vándorgyűlés, MKT Gyűjtemény, Budapest, 2008.

A büntethetőség alsó korhatára, valamint a gyermek- és fiatalkorú elkövetőkkel szemben alkalmazott jogkövetkezmények körüli dilemmák
In.: Kriminológiai Tanulmányok 45. kötet (szerk. Virág György), OKRI, Budapest, 2008, pp. 73-92.
http://www.okri.hu/images/stories/pdf_files/kt45_rezumek_hun.pdf

A gyermekkor határának kérdése (Észrevételek Benczúr Csaba Tények és gondolatok a gyermekbűnözésről című tanulmányával kapcsolatban)
In: Ügyészek Lapja, 2007/2., 25-31. old.

Az önkormányzatok fenntartói szerepe és felelőssége az iskolai erőszak ügyekben – Egy hatékony modell a konfliktusok rendezésére
In: Önkormányzati Hírlevél, KJK-Kerszöv, Budapest, 2007. június

Családon belüli erőszak esetek a gyermekvédelmi ellátórendszerben (társszerző: Herczog Mária)
In: Gyermekvédelmi Hírlevél, KJK-Kerszöv, Budapest, 2007. március

Ártatlanságra ítélve – Gyermekkorú elkövetők az igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem határán (társszerző: Herczog Mária)
In: Kriminológiai Tanulmányok 44. (szerk.: Virág György), OKRI, Budapest, 2007., 134-153. old.

Ahol a plázacicák dorombolnak
In: Család, Gyermek, Ifjúság, 2006/4., 44-46. old.

Kell egy hely. A bevásárlóközpontok mint a csellengés helyei: a “helyfogasztás” kontextuális elemzése
In: Család, Gyermek, Ifjúság, 2006/4., 57-59. old.

Randevú erőszak – partnerbántalmazás a családi együttélést megelőzően (társszerző: Herczog Mária)
In: Kriminológiai Tanulmányok 43. (szerk.: Irk Ferenc), OKRI, Budapest, 2006., 136-156. old.

Helyreállító igazságszolgáltatási technikák alkalmazásának lehetőségei a családon belüli erőszak eseteiben
In: Kriminológiai Tanulmányok 42. szám, (szerk: Irk Ferenc) OKRI, Budapest, 2005., 162-175. old.

A szülők házi fegyelmezési jogától a gyermek testi fenyítésének tilalmáig
In: Belügyi Szemle, 2005/9. szám, 93-104. old.

A családon belüli erőszak fogalmának és koncepciójának megjelenése Magyarországon; A családon belüli erőszak megítélése és szabályozása a magyar jogrendszerben; Idősbántalmazás a családon belül
In: Családi iszonyok (szerk. Virág György), KJK-Kerszöv, 2005, 61-65. old.; 113-136. old.; 243-254. old.

Erre tartsunk! – beszámoló a 2004. októberében Budapesten rendezett helyreállító igazságszolgáltatási konferenciáról
In: Család, Gyermek, Ifjúság, 2005/1. szám, 44-45.old.

Na ne már! – a Tűzhely sorozat kritikája
In: Család, Gyermek, Ifjúság, 2005., 31-32. old.

Otthon, távol az otthontól
In: Család, Gyermek, Ifjúság, 2005/5. szám

Gyermekkorú elkövetők az igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem határán
KJK Hírlevél, 2005. november (társszerző: Herczog Mária)

A családon belüli erőszak büntetőjogi megítélésének határai
In: KJK Hírlevél 2004/2. szám

Kulturális normák kontra állami szabályozás
In: Család Gyermek Ifjúság, 2004/1. szám

Gyermekvédelmi munka Ausztráliában
In: Család Gyermek Ifjúság 2004/1. szám

Tettes-Áldozat Mediáció a fiatalkorúak büntetőjogában Európában
In: ELTE – Ph.D dolgozatok 2004., Budapest

Bűnmegelőzési programok Ausztriában (recenzió) Helmut Kury – Joachim Obergfell-Fuchs: Crime Prevention (New Approaches) [Weisser Ring, Mainzer Schriften Band 34, Mainz, 2003]
In: Jurátus 2004/2.

Összehasonlító elemzés a jóléti országokban tapasztalható gyermek-bántalmazásokról
In: Család Gyermek Ifjúság 2003/6. szám

Ki a hibás? A gyermekek szexuális bántalmazásának társadalmi megítélése
In: Család Gyermek Ifjúság 2003/6. szám

Gyerekjogok Afrikában – Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesülése
In: Család Gyermek Ifjúság 2003/4. szám

Megbékélés és jóvátétel (olvasószerkesztés)
– Herczog Mária (szerk.), Budapest, 2003

Hamupipőke, a Kis Hableány és a többiek (recenzió)
Judith Heynes: A vágy csendje
In: Család Gyermek Ifjúság 2003/6. szám

Sue Miller: A jó anya (recenzió)
In: Család Gyermek Ifjúság 2003/4. szám

Hol a határ? A menedékjog aspektusai
In: Bibó István Szakkollégium Évkönyve, Budapest, 1999.

Németh Margit

2009-2011 jelentősebb munkái:

Semmelweis Orvostudományi Egyetem – Mentálhigiénés Intézet (2009-2010, Budapest) Lelki gondozók szakirányú továbbképzése:
„A szexuális és nemi alapú erőszak – társadalmi és terápiás kérdések
„Családon belüli erőszak”

Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzés:
„Erőszak a családban – mi a mentálhigiénés kapuőrök feladata, felelőssége?”

„Kölcsönhatások – az iskolai agresszió több szempontú megközelítése”:
felelős szerkesztő, lektor, szerző (MFPI 2010, Budapest)

„In memoriam – Ranschburg Jenő emlékére”
in: Budapesti Nevelő (MFPI 2010, Budapest)

„Iskolai integráció – ahogy a média láttatja”
in: „Merre tovább? Az iskolai integráció dilemmái”,
szerk.: Mayer József (OFI 2010, Budapest)

Dr. Virág György

A szexuális erőszak áldozatairól – 1993.
KKT XXX. IKVA, 175-189. old.

Szex, Valóság, Média – 1994. (A szexuális erőszak megjelenése a tömegtájékoztatásban 1993 végén)
KKT XXXI. IKVA, 171-186. old.

Szex, valóság, média – 1994.
Család, Gyermek, Ifjúság, 1994/1. 16-20. old.

Áldozatsegítés Angliában – 1995.
Család, Gyermek, Ifjúság 1995/1. 17-20 old.

Áldozatok testközelben
In: Gönczöl K. -szerk.-: A modern büntetőpolitika problémái Nagy-Britanniában
Kriminológiai Közlemények, 51. 119-130 old.

A szexuális erőszak áldozatai – 1996.
In: Gyarmati T. -szerk.-: Hallgatag Falak – Szexuális erőszak a családban
Adolesz Könyvkiadó, 15-39. és 43-46. old

A szexuális erőszak áldozatai a társadalomban és büntető eljárásban – 1998.
Belügyi Szemle 1998/3 39-50.old.

Lakossági vélemények a szexuális erőszakról – 1998.
KKT 35, Bp. 250-275. old.

Gyermekek elleni szexuális visszaélés – 1999.
In: Fehér L. – Forrai J. (szerk.): Prostitúció, Prostitúcióra kényszerítés, Emberkereskedelem (Kézikönyv a megelőzés és áldozatsegítés oktatásához); Szociális és Családügyi Minisztérium, Bp., 97-116.old.

Szexuális abuzus – 2000. (társ sz.: Balog Á.)
Belügyi Szemle 2000/4-5

A családon belüli erőszakról – 2004.
Ügyészek Lapja 2004/1, 5 -23. old.

Bevezetés a családi erőszak kutatásához – 2004.
KT 41. Bp. 45-73.old.

Szexuális erőszak – 2004.
In: Irk F. (szerk.): Áldozatok és Vélemények II. kötet 71-83. old. OKRI Bp.

Sexual abuse – 2004.
In: Irk, F. (ed.) : Victims and Opinions Vol. 2. pp 75-88, NIC Bp. 2004

Piroskát a kormányba! – Család, erőszak, politika – 2004.
Fundamentum 2004/3, 71-75.old.

A gyermekek elleni szexuális abúzus és a családon belüli erőszak problémája az ESZTER Alapítvány tapasztalatainak tükrében – 2004.
In: Kriminológiai Közlemények 61., magyar Kriminológiai Társaság (A családon belüli erőszak kérdései) 25-38. old.

Családon belüli erőszak. Tájékoztató az Országos Kriminológiai Intézetben folyt kutatásról – 2005.
Belügyi Szemle 2005/9 3-22. old

Családi iszonyok. A családi erőszak kriminológiai vizsgálata – 2005.
KJK-Kerszöv

A nemi erőszak büntetőjogi szabályozása (Fehér L.) Történeti áttekintés – 2006.
Állam- és Jogtudomány 2006 Vol. XLVII. No 1. 31-53. old.

Családon belüli erőszak – 2006.
In: Gönczöl-Lévay-Kerezsi-Korinek (szerk.): Kriminológia – Szakkriminológia, 377-379 old.

Az áldozatsegítés módszertana – 2009.
In: Borbíró A. – Kiss A. – Velez E. – Garami L. (szerk.): A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve II., 105-122. old.

Az iskolai erőszak megítélésének különbségei és hasonlóságai a gyermekvédelmi és az oktatási intézményrendszerben (társ sz.: Gyurkó Sz.) – 2009.
MFPI

A kriminalitás és a gyerekek ábrázolása a médiában – 2010.
In: Gabos Erika (szerk.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra V. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, 151-155. old.

Mi mennyi? Gondolatok a pedofíliáról – 2010
In: Németh Zs. (szerk.): Tiszteletkötet Sárkány István 65. születésnapjára, RTF, 136-148. old.

A szexuális bűncselekmények gyermek áldozatainak speciális megítélése – 2010.
In:Vig D. (szerk.): Kriminológiai Közlemények 67., MKT Bp. 2010. 105-118. old.

Szemérmetlen tájékozottság. A kelet-európai gyerekek nethasználatának specifikumai (társ sz.: Parti K.) – 2010.
In: Fótiné Németh Margit (szerk.): Kölcsönhatások. Az iskolai agresszió megelőzésének és kezelésének többszempontú megközelítése. MFFPPTI, Bp. 118-134. old.

Representation of Children and Crime in the Media (co-author: Szilvia Gyurkó) – 2010
OKRI Review 2010/1., OKRI, Budapest, 4-5.
http://www.okri.hu/images/stories/OKRIReview/okri%20review_2010_1.pdf

A szájbergyerek és a bicikli. A kelet-európai gyerekek nethasználatának specifikumai (társ sz.: Parti K.) – 2011
In: Virág Gy. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 48. 29-48. old.
http://www.okri.hu/images/stories/KT/KT_48_2011/004_2_parti-virag_29-48.pdf

Sweet Child in Time. Online Sexual Abuse of Children – A Research Exploration (társ sz.: Parti K.) – 2011
In: The Open Criminology Journal, Vol. 4., 2011. pp. 71–90
http://www.benthamscience.com/open/tocrij/articles/V004/SI0048TOCRIJ/71TOCRIJ.pdf

Online sexual abuse of children – a research exploration – 2011 (társszerző: Parti Katalin)
In: OKRI Review 2011/1. OKRI, Budapest, pp. 5–6
http://www.okri.hu/images/stories/OKRIReview/okri%20review_2010_2.pdf

Miért  erőszakolják meg a férfiak a nőket? Gondolatok és elméletek a szexuális erőszakról – 2013
In: Vókó Gy. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 50. Jubileumi Kötet OKRI Bp. 225-244. old.