TABBY Internetes bántalmazás kutatás


„TABBY (Threat Assessment of Bullying Behaviour) in internet” nemzetközi projekt (2011-2012)


A projekt öt ország (Olaszország, Görögország, Ciprus, Bulgária és Magyarország) részvételével zajlik, témája a gyerekek közti internetes bántalmazás (összefoglaló nevén cyberbullying). Célja kockázatmérő kérdőív kidolgozása, amelyet a gyerekek maguk tölthetnek ki, s ezzel mérhetik, mi lehet az adott cyberbullying incidens kifutása. A projekt keretében tréningeket tartunk a cyberbullying jelenségéről (különös tekintettel a megoldási folyamatra) pedagógusok és gyerekek számára. Utóbbi célja olyan pedagógus- és kortárs mentorok képzése, akiktől segítséget kérhetnek más, bántalmazott diákok.

A projektnek része egy panel survey vizsgálat is, amelynek keretében 14-15 éves diákokat kérdezünk meg az online zaklatással kapcsolatos tapasztalataikról, kezelési módszereikről. Az előzetes és az utólagos kérdezés közötti féléves időszakban a tréningen felkészített pedagógusok és diákok felvilágosító-mentoráló tevékenységet végeznek a résztvevő iskolákban. A kísérlet ennek a tevékenységnek a hatásfokát méri. A kutatásban résztvevő iskolák számára igény szerint konzultációt biztosítunk a gyerekek online zaklatása kérdésében.

Parti Katalin: “Így látjátok ti”,avagy 13‐18 éves amerikai diákok véleménye a bullyingról.

Az ESZTER Alapítvány, mint tudásbázis és szakértői, mint interjúalanyok szerepeltek a kutatásban


 

A brüsszeli székhelyű Center for European Policy Studies (CEPS) az EU Alapjogi Ügynöksége megbízásából áldozatvédelmi kutatást folytat. A kutatást Sergio Carrera, a CEPS Bel- és Igazságügyi Programjának vezetője irányítja, a projekt Nicholas Hernanz kutatási asszisztens, valamint Bárd Petra és Borbíró Andrea kriminológusok közreműködésével folyik. A kutatás többek között a bűncselekmények áldozatainak védelmét ellátó, azt európai szinten támogató és összehangoló áldozatvédelmi ernyőszervezetek véleményét tekinti át egyes európai jó gyakorlatok azonosítása céljából. Ugyanakkor az Ügynökség által kiemelt fokozottan sérülékeny sértetti csoportok, így a családon belüli erőszak és a zaklatás áldozatai, valamint a szexuális erőszakot elszenvedett gyermekek vonatkozásában nemzeti, regionális és helyi szervezetek is meghívást kaptak.

A kutatási projekt a Bizottság által 2011 márciusában a magyar elnökség alatt beterjesztett „Áldozatvédelmi csomag” tágabb keretei közé illeszkedik, amelynek egyik fő célja, hogy a sértett büntetőeljárási helyzetéről szóló 2001/220/IB kerethatározatot egy a tágabb értelemben vett áldozati jogokat fokozottabban védő jogszabállyal felváltsa.